4

Bulandet Miljøfisk bygde i 2021/2022 det første landbaserte gjennomstrømningsanlegget for laks i Norge. Dette var et pilot-prosjekt, hvor det skal oppskaleres hvis resultatene er tilfredsstillende.

bilde 06.04.2022, 18 27 55

TSW kom inn her for å bistå med produksjon og legging av inntaksledning og utløpsledninger. Bulandet er en plass helt ytterst mot havgapet på Vestlandet, og er både en fantastisk men ekstremt værutsatt plass. Utrolig spennende og utfordrende prosjekt å være en del av.

5

Våre oppgaver i prosjektet besto av:

  • Produksjon av sjøledningene, 2 stk utløpsledninger, 1 inntaksledning.
  • Senking i trase.
  • Justeringer, forankring og sikringsarbeider på sjøledningene.
  • Bistand sprengning av fjellgrøft, rensk og inspeksjoner/kontroll av grøfter.
  • Innkoplinger og montering av bend, div dykkerarbeider.

2

1

bilde 05.04.2022, 13 46 30

bilde 06.04.2022, 18 26 39

Dimensjoner:

  • Inntaksledning ø1200mm, SDR 17. lengde: 310 meter.
  • 2 stk utløpsledning ø1200/1000mm SDR 17. ca 2*600 meter.

Link til hjemmeside: https://buesalmon.com/

bilde 06.05.2022, 10 52 19

bilde 07.02.2022, 15 58 30

bilde 07.04.2022, 12 17 49

3

6

bilde 03.05.2022, 23 08 31

bilde 03.05.2022, 15 15 11

Har du spørsmål?