3

Her var vi under-entreprenør for Lafopa Industrier AS. Bistod med inntak og utslippsledning i forbindelse med en større oppgradering av Handeland renseanlegg for Sirdal kommune.

Bilde 17.07.2018, 07 35 15

Leveranse, produksjon og sjøledninger. Senking i trase, produksjon og montering av endearrangement og inntakssil. Tilhørende dykkerarbeider.
Utfordrende prosjekt ift vannstand i elven, som det var store variasjoner i uke for uke.

Bilde 17.07.2018, 16 38 53

Dimensjoner:

  • Ø400mm SDR 17, utløpsledning.
  • Ø160mm SDR 11, inntaksledning.

Har du spørsmål?