Ø 400 uslipsledning og Ø 160 inntaksledning 100% belastningsgrad