1

Kragerø kommune kjørte i gang et stort prosjekt med vanntilførsel til nye områder ved Kjølebrønd, og ned mot Risør grense i 2020. Fra Portør til grensen Risør, er det værhardt og svært mange skjær. Dette gjorde prosjektet utfordrende, men en spennende utfordring vi gjerne tar!

4

TSW la i prosjektet nærmere 48 000 meter med sjøledning i 2020-2021, det var totalt 9 landtak.
Våre oppgaver bestod av:

  • Leveranse og produksjon av alle sjøledninger.
  • Slep og senking av sjøledninger i trase.
  • Inspeksjoner, og tiltaksrapporter.
  • Forankring, nedspyling og sikringsarbeider med dykkere.

5

Vi hadde et svært godt prosjekt med en oppegående kommune vi har et godt forhold til.

2

6

Har du spørsmål?