1

TSW har siden oppstart bistått Akershus Energi jevnlig med div dykkerarbeider på kraftstasjoner. Arbeidene har blant annet gått ut på:

  • Sette nåledam og luker.
  • Tetting av lekkasjer ved luker.
  • Produksjon og montering av siler.
  • Rens av ventiler
  • Inspeksjoner av turbiner mm.
  • Rådgivning og problemløsning.
  • Generell bistand ved stans.

2

Vi har hatt et godt samarbeid med Akershus Energi og spesielt kraftstasjonene i Skien siden oppstarten av selskapet. Variert og spennende arbeider, hvor vi får brukt mye av den brede kompetansen i selskapet.

Har du spørsmål?