5

Vi har bistått en del konsulentselskaper ifb med prosjektering av sjøledningsprosjekter. Dette er fra et prosjekt vi bistod VA-Consult Grenland med i Kragerø. Dette oppdraget besto i av å kartlegge sjøbunn for en del nye sjøledningsprosjekter for da et fremtidig prosjekt for Kragerø kommune.

3D midtre parti med hardhet.jpg

Vi leverer dokumentasjon for videre prosjektering av prosjekter, som blant annet:

 • Dybdekotekart i ønsket koter i ønsket format som for eksempel SOSI/DWG.
 • Utfyllende rapport som inneholder blant annet:
  1. Traseforslag og begrunnelse for våre anbefalte traseer.
  2. Traseforslag og begrunnelse for våre anbefalte traseer.
  3. Nøyaktig lengde på sjøledningen som den vil bli liggende på bunn. Her kan det være et forholdsvis stort avvik fra lengde i overflaten.
  4. Rapporten inneholder bilder av traseen i 2D/3D og med hardhetsindikasjon i massene.
  5. Vi kommer også med anbefalinger på eventuelle tiltak for den fremtidige sjøledninger. Som for eksempel behov for sikring, nedspyling mm.
  6. Koordinatlister og trase eksportert ut i SOSI/DWG eller annet ønsket format.

bilde2

bilde3

eksempel 2d2

eksempel 3d

Har du spørsmål?