2

Prosjektet var en del av etablering av nytt anlegg for krisevann-forsyning til Arendal kommune. Longumvannet er en rolig og fin innsjø i Arendal, hvor vi fikk jobbet forholdsvis uforhindret. Et spennende prosjekt å være en del av, med en oppegående og hyggelig byggherre/konsulent-team.

created by dji camera

Vår entreprisedel gikk ut på:

  • Leveranse, produksjon og legging av ca 3700 meter med VL ø500mm som sjøledning fordelt på 2 traseer.
  • Graving av sjøgrøfter, i 3 landtak.
  • Leveranse, produksjon og legging av inntaksledning ø560mm, ca 150 meter.

created by dji camera

  • Bygge og montere endearrangement og inntaks-sil i PE for inntaksledning.
  • Sprengning av fjellgrøft i sjø.
  • Innkoplinger mot krisevannverk.

 

 

Har du spørsmål?