Hovedentreprenør for legging av ny vannledning Ø160, 1680m. Etablering av ny kum i landtak ved Duesund.

Har du spørsmål?