IMG 0070

TSW har over 2 perioder hatt 2 spennende, utfordrende og hyggelige prosjekter i Masfjorden, for Masfjorden kommune.

IMG 0120

Det første prosjektet ble utført i 2017. Det ble da lagt en ny vannledning ø160mm mellom Duesund – Sandnes. Kumgruppe på Duesund ble byttet ut, og eksisterende VA-nett omkoblet.

kum2

Det andre prosjektet ble utført i 2022, også denne gang var det en ø160mm vannledning som ble lagt. Vi la da 3200 meter med vannledning fra Duesund til Mollandsvågen.

kumområde

Området ved Masjorden er kupert over vann, og helt likt under vann. Så begge prosjektene innebar en god del sikringsarbeider for våre dykkere på sjøledningene.

Har du spørsmål?