Drammen drift 30

Anlegg

TSW har deltatt i en rekke anleggsprosjekter over mange år. Våre dyktige medarbeidere har startet som hjelpearbeidere. I løpet av årene har vi tilegnet oss erfaring, kunnskap og kompetanse i alle ledd opp til anleggsledelse/prosjektledelse.

 

Nisser e1563970223827

Nå har TSW bred erfaring, og vi deltar i en rekke prosjekter:

  • Sjøledningsanlegg (vann og avløp), kommunal og privat sektor.
  • Kabellegging (strøm, fiber), større og mindre dimensjonerte sjøkabler.
  • Inntak og utslippsledninger.
  • Pluggkjøring av nye og eksisterende VA-anlegg.
  • Oppankring av flytende installasjoner.
  • Kartlegging av havbunn og ledningsnett.
  • Innmåling/ustikking.
  • Rehabilitering og utbedringer av dammer og havner.
  • Etablere oppdrettsanlegg innaskjærs.
  • Etablere senkbare beredskapslenser til oljenæringen.

Vi har erfaring fra det meste innen sjø-arbeider. TSW bidrar med forslag og løsninger for utbedringer og nye anlegg.

Har du spørsmål?