Kartlegging av havbunn

Vi benytter OLEX under arbeidet med kartlegging av havbunnen. OLEX-programmet deler havbunnen inn i ønskede «bokser». Størrelsen på «boksene» defineres ut fra kravene til nøyaktighet, og kan være fra 9 m² og helt ned til 6 cm².

Sonaren sender stråler i 140º under båten og får tilbake verdier i form av en nøyaktig dybde og hardhet på havbunnen. Data for hvert enkelt punkt (boks) blir prosessert i OLEX, som tegner et bunnkart. Kartet oppdateres kontinuerlig ved innhenting av nye data. Det betyr at flere skanninger gir bedre resultat.

Nøyaktighet ned til 6 cm² forutsetter et solid posisjons-system og en god MRU (Motion-Reference-Unit). Slikt utstyr er installert i vår kartleggingsbåt.

kartlegging 2

Fakta om kartleggingsbåten:

  • Atec 400 sonar, dette er en kraftig og nøyaktig sonar som sender stråler på hele 140 grader.
  • Antall stråler per ping er 256, 1 ping ca. per sekund.
  • GPS Trimble BX982, med korreksjons C-POS abonnement (cm-nøyaktighet).
  • MRU- Motion Reference Unit. Sensor for korreksjon av bevegeligheten på båten.

kartlegging 3

Vi har god erfaring innenfor disse bruksområdene:

  • Posisjonering av sjøledninger og inntak/utslippsledninger
  • Søk etter vrak og lignende
  • Kartlegging for trase til sjøledninger/sjøkabler
  • Dybdekote kart
  • Volumberegning
  • Kartlegging av bunnmasser (hardhet)

 

Rapport

Vi leverer grundige rapporter med forklarende bilder, faglige vurderinger og anbefalinger for beste løsninger for arbeidet som skal gjøres. Sammen med rapporten leverer vi kart med dybdekoter i SOSI-format. Dybdekote-kartet leveres med ønskelig kotenivå.

Har du spørsmål?