Endearrangement og sil

Plastmekanisk

I TSW har vi lang erfaring i sveising av termoplast. Noen prosjekter krever løsninger, som ikke er «hyllevare». Vi designer og produserer delene og utstyret i vårt eget verksted for effektiv montering på anleggsstedet. Finnes ikke produktene eller løsningene som kreves, kan vi konstruere og produsere utstyret.

Produksjonen omfatter først og fremst ende-arrangementer og inntaks-siler, men vi lager også andre løsninger, som f.eks. bend i ulike dimensjoner. TSW har også levert tilpasninger og mindre konstruksjoner til prosessanlegg.

Har du spørsmål?