Trykkavløp – Helårs vann og avløp i hytter og hus der det tidligere ikke var mulig

Ønsker du å ha vann og moderne toalett på hytta selv om den ikke ligger i et nytt hyttefelt? I TSW er vi spesialister på å legge vann og avløp til hus og hytte i slike områder, enten det er en enkelthytte eller et vannlag som skal knyttes til vann og avløp.

 

SAMSUNG

SAMSUNG

 

Vårt miljøfokus:

TSW har nødvendig kompetanse for arbeid i sårbar kystnatur og på fjellet. Vi mange års erfaring med å legge rør med minimale naturinngrep. Vår spesialitet er å skjule anlegget. Vi legger rørtraseer i vann og på land, gjerne i en kombinasjon. Vi har erfaring og er kreative i valg av metoder. Eksempelvis borer vi for å legge rør gjennom svaberg ut i sjø om det ikke finnes alternative traseer. Grunne grøfter graves med små maskiner som gir mindre inngrep i naturen.

Og vi bruker stedlige masser der det er mulig. Målet er å unngå uønsket fauna som kan følge med eksterne masser. Målet er at utstyret praktisk talt ikke skal være synlig etter at vi har gjort jobben. Og det skal fungere. Vi bruker det beste utstyret, og vi leverer et driftssikkert system med lang levetid.

 

Fakta om trykkavløp:

 • Trykkavløp er en effektiv løsning for å få bort avløpsvannet i terreng der det er vanskelig å legge selvfalls-ledninger uten store naturinngrep.
 • Tilknyttede hytter/hus har en liten pumpestasjon med kvern. Avløpsvannet pumpes inn i en trykkledning, som transporterer avløpsvannet til egnet mottak.
 • Ledningsdimensjonene er små. De kan isoleres og utstyres med varmekabler for helårsbruk der man ikke har mulighet for å grave frostfritt. Ledningene legges i grunne grøfter.
 • Ledninger og stoppekraner tåler frost. Det er kun pumpetanken som må frostsikres om vinteren.

Der det er mulig benytter vi trykkavløpssystemer og vanntilførsel fra kommunale mottak. I andre tilfeller legger vi rør til private anlegg, og gjør en avtale med eieren. TSW er en totalleverandør. Vi bistår med alt fra planlegging til ferdig montert pumpetank ved hytteveggen, der rørleggeren overtar. Selvfølgelig tar vi også alt papirarbeidet mot kommunene, om det er ønskelig.

 

Åtte trinn for å legge inn vann og avløp

 1. Hytteeier eller vannlaget tar kontakt med oss og vi avtaler et møte.
 2. Sammen analyserer vi behovene og vurderer mulige løsninger.
 3. Vi følger opp møtet med uforpliktende befaring for å undersøke hvilke løsninger som kan være aktuelle på din hytte, vannlag eller hus.
 4. Vi sjekker med kommunen i for å undersøke mulighetene for tilkobling til offentlig vann og avløp. Alternativt sjekker vi om det finnes private anlegg for vann og avløp som kan benyttes.
 5. Er det flere eiere av hytter/hus (vannlag) som samarbeider i et prosjekt, møter vi alle interessenter – gjerne i et allmøte der vi presenterer tekniske løsninger og hensiktsmessig organisering av arbeidet.
 6. Vi tar oss av prosjekteringen og vi legger fram forslag til løsning basert på ønsker og behov. Vi gir et uforpliktende tilbud på teknisk utstyr og arbeid.
 7. TSW gjennomfører hele prosjektet, engasjerer eventuelle underentreprenører og tar ansvar for kommunikasjon med myndighetene.
 8. TSW kan bistå med alle søknader til offentlige etater.

Har du spørsmål?